Skip to content

Dumbravita - Brasov Site  Natura 2000

Home arrow Legislatie arrow HG 2151 Dumbravita SPA
HG 2151 Dumbravita SPA


EXTRAS DIN H.G. 2151 / 2004 – ariile de importanta speciala avifaunistica

F11. Aria de Protecţie Specială Avifaunistică “Complexul Piscicol Dumbrăviţa”, 413,50 ha, localitatea Dumbrăviţa, judeţul Braşov

Descrierea limitelor

Limita nordică. Începe de la capătul digului de protecţie aflat in estul localităţii Dumbrăviţa şi se continuă de-a lungul unei cărări care delimitează zona agricolă de malul lacului Dumbrăviţa. Limita continuă până la ultimul stâlp electric de unde urcă în linie dreaptă până la drumul comunal dintre localitatea Dumbrăviţa şi Satul Nou. De aici limita continuă de-a lungul acestui drum până la deversorul lacului de acumulare. Aceasta urmează apoi, digul nordic al heleşteelor, paralel cu pârâul Hamaradia până la ultimul heleşteu (nr. 12) unde digul desparte aria protejata de terenurile agricole.
Limita estică. Urmează digul estic al ultimului eleşteu al complexului (nr. 12).
Limita sudică. Din colţul sud – vestic al lacului de acumulare Dumbrăviţa, limita sudică este reprezentată de drumul de căruţă paralel cu malul sudic al lacului. Acesta ajunge în colţul sud – estic al lacului, la transformatorul electric. De aici, limita urmează digurile sudice a patru heleştee mici (de reproducere) şi traversează perpendicular un mic pârâu (pârâul Auriu sau Holboşel). De pe malul drept al acestui pârâu, limita este reprezentată de drumul de căruţă, paralel cu malurile sudice ale heleşteelor de limită, până la colţul sud – vestic al primului eleşteu de mari dimensiuni (nr. 10). De aici, limita urmează baza colinei, paralel cu digurile sudice ale ultimelor trei eleştee (nr. 10, 11, 12) până la ultimul eleşteu (nr. 12).
Limita vestică. Urmează digul de protecţie împotriva inundaţiilor din comuna Dumbrăviţa, traversează perpendicular pârâul Hamaradia şi urmează un drum de căruţă, trecând peste podeţele a două canale, până în colţul sud – vestic al lacului de acumulare Dumbrăviţa

Descrierea suprafeţei

Aria de protecţie specială avifaunistică “Complexul Piscicol Dumbrăviţa” cuprinde luciul de apă al lacului Dumbrăviţa şi al Heleşteelor piscicole, vegetaţia palustră (stuf, papură, rogoz etc.), precum şi terenuri agricole, diguri, fâneţe etc.

F12. Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Rotbav, 41,6 ha, localitatea Rotbav, judeţul Braşov

Descrierea limitelor

Balta 4 are următoarele limite:
Limita nordică este reprezentată de un dig de protecţie care desparte balta de terenurile agricole din zonă. Căminul de vizitare aflat la N-E  reprezintă punctul care face trecerea spre limita estică.
Limita estică. Este reprezentată de digul bălţii, paralel cu un canal colector si cu calea ferata Braşov - Sighişoara.
Limita sudică. Este dată de digul dintre bălţile 4 şi 3.
Limita vestică. Este reprezentată de cărarea paralelă cu malul vestic al acestei bălţi.

Balta 3 are următoarele limite:
Limita nordică. Este reprezentată de digul care o desparte de Balta 4 .
Limita estică.  Este marcată de digul bălţii,  paralel cu canalul colector şi cu calea ferată Braşov - Sighişoara.
Limita sudică.  Este delimitată de-a lungul digului sudic al bălţii .
Limita vestică. Este reprezentată de digul bălţii pe o porţiune reprezentând jumătate din lungimea malului vestic până la o salcie bătrână izolată. De aici delimitarea este marcată printr-o cărare care desparte Balta 3 de terenurile agricole şi care se intersectează cu digul dintre cele două bălţi, în partea nordică.

Descrierea suprafeţei

Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Rotbav cuprinde Balta 4 (4,1 ha), Balta 3 (37,5 ha), precum şi vegetaţia palustră (stuf, papură, rogoz etc.).

 

 

Harta de acces

Advertisement
Advertisement
Advertisement