Skip to content

Dumbravita - Brasov Site  Natura 2000

Home arrow Legislatie arrow HG 1586 Dumbravita-RAMSAR
HG 1586 Dumbravita-RAMSAR

HOTARARE nr. 1586 din 8 noiembrie 2006 privind incadrarea unor arii naturale protejate in categoria zonelor umede de importanta internationala
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 8 alin. (1) lit. b) si alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere prevederile Conventiei asupra zonelor umede, de importanta internationala, in special ca habitat al pasarilor acvatice, incheiata la Ramsar la 2 februarie 1971, sub egida UNESCO, si amendata prin Protocolul de la Paris din 3 decembrie 1982, la care Romania a aderat prin Legea nr. 5/1991,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
 Articol unic
Se aproba incadrarea ariilor naturale protejate, legal constituite, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, in categoria de management stabilita prin Conventia asupra zonelor umede, de importanta internationala, in special ca habitat al pasarilor acvatice, incheiata la Ramsar la 2 februarie 1971, sub egida UNESCO, si amendata prin Protocolul de la Paris din 3 decembrie 1982, la care Romania a aderat prin Legea nr. 5/1991, respectiv in aceea de zone umede de importanta internationala.
-****-

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul mediului şi gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
p. Ministrul administratiei si internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Gheorghe Flutur
 ANEXA: ZONE UMEDE DE IMPORTANTA INTERNATIONALA

Nr.  Denumirea sitului  Suprafata(ha) Judetul    Codul de desemnare Ramsar
1. Lunca Muresului   17.166,0 Arad, Timis  1606
2. Complexul piscicol Dumbravita 413,5  Brasov   1605
3. Lacul Techirghiol  1.462,0  Constanta  1610

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 937 din data de 20 noiembrie 2006

 

 

Harta de acces

Advertisement
Advertisement
Advertisement