Skip to content

Dumbravita - Brasov Site  Natura 2000

Home arrow Legislatie arrow DIRECTIVA 79/409/CEE - Pasari
DIRECTIVA 79/409/CEE - Pasari

DIRECTIVA 79/409/CEE

Articolul 1
 1.Prezenta Directiva se refera la toate speciile de pasari care traiesc in mod natural in stare de salbaticie pe teritoriul european al Statelor Membre. Ea are drept obiectiv protectia, gestionarea si reglementarea acestor specii, precum si a exploatarii lor.

 2.Prezenta Directiva se aplica pasarilor cât si oualelor, cuiburilor si habitatelor lor.

 3.Prezenta Directiva nu se aplica in Groelanda.

Articolul 2
Statele Membre iau toate masurile necesare pentru mentinerea sau adaptarea tuturor speciilor de pasari vizate in Articolul 1 la un nivel care corespunde in mod special exigentelor ecologice, stiintifice si culturale, tinandu-se seama de exigentele economice si recreationale.

Articolul 3

 1. Tinandu-se seama de exigentele mentionate in Articolul 2, Statele Membre iau toate masurile necesare pentru prezervarea, mentinerea sau restabilirea unei diversitati si a unei suprafete suficiente de habitat pentru toate speciile de pasari vizate in Articolul 1.

 2.Prezervarea, mentinerea si restabilirea biotopilor si a habitatului comporta masurile urmatoare:
a) crearea de zone de protectie;
b) intretinerea si amenajarea conform imperativelor ecologice  a habitatului ce se afla in interiorul si exteriorul zonelor de protectie;
c) restabilirea biotopilor distrusi;
d) crearea biotopilor.

Articolul 4
 1.Speciile mentionate in anexa 1 fac obiectul masurilor de conservare speciale privind habitatul, in scopul asigurarii supravietuirii si a reproducerii lor in aria lor de distributie.
In acest scop s-a tinut cont:
a) de speciile amenintate cu disparitia;
b) de speciile vulnerabile la anumite modificari ale habitatului lor;
c) de speciile considerate ca fiind rare deoarece numarul lor este redus si repartitia locala este restransa;
d) de alte specii care necesita o atentie speciala in vederea specificatiei habitatului lor.
Se va tine cont - pentru a trece la evaluari de tendinte si de variatiile nivelurilor de populare.
Statele Membre claseaza in special in zonele de protectie speciala teritoriile cele mai asemanatoare ca numar si suprafata la conservarea lor in zona geografica maritima si terestra de aplicare a prezentei Directive.
 2.Statele Membre iau masuri similare in privinta speciilor migratoare nevizate in anexa 1 a caror venire este regulata, tinându-se cont de necesitatile de protectie din zona geografica maritima si terestra de aplicare a prezentei directive in privinta anilor de reproducere, de naparlire si de hibernare si zonele de popas in aria lor de migrare. In acest scop, Statele Membre acorda o importanta deosebita protectiei zonelor umede si in special celor cu importanta internationala.

 3. Statele Membre  adreseaza Comisiei toate informatiile utile in asa fel incat sa ia initiativele asemanatoare in vederea coordonarii necesare pentru ca zonele vizate in paragraful 1 pe de o parte si in paragraful 2, pe de alta parte, sa constituie o retea coerenta raspunzand nevoilor de protectie a speciilor in zona geografica maritima si terestra de aplicare a prezentei directive.

 4.Statele Membre iau masuri asemanatoare pentru a evita poluarea in zonele de protectie vizate in paragrafele 1 si 2 sau deteriorarea habitatului cat si perturbatiile care ating pasarile.
In afara acestor zone de protectie, Statele Membre se straduiesc de asemenea sa evite poluarea sau deteriorarea habitatului.

Articolul 5
Fara a prejudicia articolele 7 si 9, Statele Membre iau masurile necesare pentru instaurarea unui regim general de protectie a tuturor speciilor de pasari vizate in articolul 1 si care comporta in special interdictia:
a) de a ucide sau captura intentiona, oricare ar fi metoda folosita;
b) de a distruge sau de a produce pagube intentionat cuiburilor lor si oualelor si de a desface cuiburile lor;
c) de a aduna ouale din natura si de a le detine, chiar goale;
d) de a le perturba intentiona, in special pe timpul perioadei de reproducere si de dependenta, in asa fel incat perturbarea sa aiba un efect semnificativ - fata de obiectivele prezentei directive;
e) de a detine pasari din speciile a caror vanatoare si captura nu sunt permise.

Articolul 6
 1.Fara a prejudicia paragrafele 2 si 3, Statele Membre interzic, pentru toate speciile de pasari vizate in articolul 1, vanzarea, transportul pentru vanzare, pastrarea pentru vanzare cat si punerea in vanzare a pasarilor vii si a pasarilor moarte cat si a oricarei parti sau produs obtinut de la pasare, usor de identificat.

 2.Pentru speciile vizate in anexa III partea 1 - activitatile vizate in paragraful 1 nu sunt interzise, cat si pentru pasarile care au fost ilicit ucise sau capturate sau dobandite altfel in mod ilicit.

 3.Statele Membre care doresc sa acorde o astfel de autorizatie consulta in prealabil Comisia, cu care examineaza daca comercializarea specimenelor speciei respective nu conduce sau nu risca sa conduca, dupa orice prevedere rezonabila, sa puna in pericol nivelul popularii, distribuirea geografica sau coeficientul de reproducere al acestora in ansamblul Comunitatii.
Daca reiese ca din avizul Comisiei, autoritatea respectiva conduce sau risca sa conduca la unul din pericolele enumerate mai sus, Comisia adreseaza Statului Membru o recomandare bine motivata care dezaproba comercializarea speciei respective. Daca Comisia apreciaza ca un astfel de pericol nu exista, ea va informa Statul Membru.
Recomandarea Comisiei este publicata in Jurnalul Oficial al Comitatilor Europene. Statul Membru care acorda o autorizatie in virtutea prezentului paragraf, verifica la intervale regulate daca conditiile cerute pentru concesionarea acestei autorizatii sunt inca indeplinite.
 4.Pentru speciile inscrise in anexa III partea 3, Comisia trece la studii privind Statutul biologic si repercusiunile comercializarii.
Va supune, cel tarziu cu patru luni inainte de expirarea termenului vizat in articolul 18 paragraful 1, un raport si propunerile sale Comitetului vizat in articolul 16 in vederea unei decizii privind inscrierea acestor specii in anexa III, partea a 2-a.
In asteptarea acestei decizii, Statele Membre pot aplica acestor specii reglementarile nationale existente fara prejudicierea paragrafului.


Articolul 7
 1.In functie de nivelul lor de populare, de distributia lor geografica si de coeficientul de reproductivitate in ansamblul Comitatii, speciile enumerate in anexa II pot fi obiectul actelor de vanatoare in cadrul legislatiei nationale. Statele Membre vegheaza ca vanatoarea acestor specii sa nu compromita eforturile de conservare intreprinse in aria lor de distributie.

 2.Speciile enumerate in anexa II partea 1 - a pot fi vinate in zona geografica maritima de aplicare a prezentei directive.

 3.Speciile enumerate in anexa II partea a 2-a pot fi vanate numai in Statele Membre pentru care ele sunt mentionate.

 4.Statele Membre se asigura ca practica vanatului, inclusiv daca este cazul vanatoarea cu soimi asa cum decurge din aplicarea nationala in vigoare, respecta principiile unei utilizari rationale si a unei reglari echilibrate din punct de vedere ecologic al speciilor de pasari si ca aceasta practica sa fie compatibila in ceea ce priveste popularea acestor specii, in special a speciilor migratoare, cu dispozitiile care decurg din articolul 2. Ele vegheaza in special ca speciile carora li se aplica legislatia vanatului sa nu fie vanate in timpul perioadei cuibaritului, nici in timpul diferitelor stadii de reproducere si de dependenta.
Cand este vorba de speciile migratoare, ele vegheaza in special ca speciile carora li se aplica legislatia clasei sa nu fie vanate pe timpul perioadei de reproducere si in timpul traseului de intoarcere catre locul cuibaritului. Statele Membre transmit Comisiei toate informatiile utile privind aplicarea practica a legislatiei lor privind vanatul.

Articolul 8
 1.In privinta vanatului, capturii sau uciderii pasarilor din cadrul prezentei directive, Statele Membre interzic recurgerea la toate mijloace, instalatiile sau metodele de captura sau ucidere masiva sau neselectiva sau care poate antrena local disparitia unei specii, si in special a celor enumerate in anexa IV a).

 2. In plus, Statele Membre interzic orice urmarire plecand de la modul de transport si in conditiile mentionate in anexa IV b).

Articolul 9
 1.Statele Membre pot face derogari la articolele 5, 6,7 si 8 daca nu exista alte situatii satisfacatoare, pentru motivele urmatoare:
a) - in interesul sanatatii si securitatii publice;
    - in interesul securitatii aeriene;
    - pentru a preveni pagube importante aduse culturilor, vitelor, padurilor, pescariilor si apelor;
   - pentru protectia florei si faunei;
b) pentru scopuri de cercetare si invatamant, de repopulare, de reintroducere cat si pentru crestere, oprindu-se la aceste actiuni;
c) pentru a permite, in conditii strict controlate si in mod selectiv, captura, detentia sau orice alta exploatare judicioasa a anumitor pasari in cantitati mici;

 2.Derogarile trebuie sa mentioneze:
- speciile care fac obiectul derogarilor;
- mijloacele, instalatiile sau metodele de captura sau de ucidere autorizate;
- conditiile de risc si circumstantele de timp si loc in care aceste derogari pot fi luate;
- autoritatea abilitata sa declare ca conditiile solicitate sunt respectate sa decida ce mijloace, instalatii sau metode pot fi puse in functiune, in ce limite si prin ce persoane;
- controalele care vor fi operate.

 3. Statele Membre adreseaza Comisiei in fiecare an un raport privind aplicarea prezentului articol.

 4.Avand in vedere informatiile de care dispune si in special cele care  sunt comunicate in virtute paragrafului 3, Comisia vegheaza constant ca, consecintele acestor derogari sa nu fie incompatibile cu prezenta directiva. Ea ia initiativele asemanatoare in aceasta privinta.

Articolul 10
 1. Statele Membre incurajeaza cercetarile si lucrarile necesare in scopul protectiei, gestiunii si exploatarii numarului tuturor speciilor de pasari vizate in articolul 1.

 2. O atentie speciala va fi acordata cercetarilor si lucrarilor privind subiectele enumerate in anexa V. Statele Membre adreseaza Comisiei toate informatiile necesare in asa fel incat sa poata lua masurile asemanatoare in vederea asigurarii si coordonarii cercetarilor si lucrarilor vizate in prezentul articol.

Articolul 11
Statele Membre vegheaza ca introducerea eventuala de specii de pasari ce nu traiesc in stare de salbaticie pe teritoriul european al Statelor Membre sa nu aduca nici un prejudiciu florei sau faunei locale. Ele consulta in acest subiect Comisia.

Articolul 12
 1. Statele Membre adreseaza Comisiei o data la trei ani, incepand cu data expirarii termenului vizat in articolul l8 paragraful 1 un raport privind aplicarea dispozitiilor nationale luate in virtutea prezentei directive.

 2. Comisia pregateste o data la trei ani un raport de sinteza bazat pe informatiile vizate in paragraful 1. Partea proiectului acestui raport privind informatiile furnizate de catre un Stat Membru este transmisa spre verificare autoritatilor acestui Stat Membru. Versiunea definitiva a raportului este comunicata Statelor Membre.

Articolul 13
Aplicarea masurilor luate in virtutea prezentei directive nu poate conduce la o degradare a situatiei actuale in privinta conservarii tuturor speciilor de pasari vizate in primul articol.


Articolul 14
Statele Membre pot pretinde masuri de protectie mai stricte decat cele prevazute prin prezenta directiva.

Articolul 15
Modificarile necesare pentru adaptarea la progresul tehnic si stiintific a anexelor l si  V cat si modificarile vizate in articolul 6 paragraful 4 - al II-lea alineat sunt hotarate conform procedurii articolului 17.

Articolul 16
 1. In scopul modificarilor vizate in articolul 15, s-a instituit un comitet pentru adaptarea la progresul tehnic si stiintific a  prezentei directive, denumita “Comitet”, care este compusa din reprezentatii Statelor Membre si prezidat de catre un reprezentant al Comisiei.

 2. Comitetul stabileste regulamentul sau intern.

Articolul 17
 1. In cazul in care se face referire la procedura definita in prezentul articol, Comitetul este sesizat de presedintele sau, fie la initiativa acestuia, fie la cererea unui reprezentant al unui Stat Membru.
 2. Reprezentantul Comisiei supune Comitetului un proiect de masuri. Comitetul emite opinia sa asupra acestui proiect intr-un termen pe care presedintele il poate fixa in functie de urgenta problemei in cauza. El se pronunta cu majoritate de 41 de voturi, voturile Statelor Membre fiind afectate de ponderea prevazuta in articolele 148 - paragraful 2 al tratatului. Presedintele nu va participa la vot.

 3. a) Comisia hotaraste masurile considerate atunci cand sunt conforme avizului   comitetului;
  b) Atunci cand masurile nu sunt conforme avizului comitetului, sau in absenta   avizului, Comisia supune fara intarziere Consiliului o propunere privind masurile ce   trebuie luate. Consiliul statueaza cu majoritate calificata.
  c) Daca, la expirarea unui termen de trei luni de la luarea in posesie a Consiliului,   acesta nu a statuat, masurile propuse sunt hotarate de catre Comisie.

Articolul 18 
 1. Statele Membre pun in vigoare dispozitiile legislative, reglementare si administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive intr-un termen de doi ani din momentul verificarii. Ele informeaza imediat Comisia.

 2. Statele Membre comunica Comisiei textul dispozitiilor esentiale de drept intern pe care il adopta in domeniul guvernat de prezenta directiva.

Articolul 19
Statele Membre sunt destinatarele prezentei directive.

Annex I
1. Gavia stellata
2. Gavia arctica
3. Gavia immer
4. Podiceps auritus
5. Pterodroma madeira
6. Pterodroma feae
7. Bulweria bulwerii
8. Calonectris diomedea
9. Puffinus puffinus mauretanicus
10. Puffinus assimilis
11. Pelagodroma marina
12. Hydrobates pelagicus
13. Oceanodroma leucorhoa
14. Oceanodroma castro
15. Phalacrocorax carbo sinensis
16. Phalacrocorax aristoteles desmarestii
17. Phalacrocorax pygmeus
18. Pelecanus onocrotalus
19. Pelecanus crispus
20. Botaurus stellaris
21. Ixobrychus minutus
22. Nycticorax nycticorax
23. Ardeola ralloides
24. Egretta garzetta
25. Egretta alba
26. Ardea purpurea
27. Ciconia nigra
28. Ciconia ciconia
29. Plegadis falcinellus
30. Platalea leucorodia
31. Phoenicopterus ruber
32. Cygnus bewickii (Cygnus colombianus bewickii)
33. Cygnus cygnus
34. Anser albifrons flavirostris
35. Anser erythropus
36. Branta leucopsis
37. Branta ruficollis
38. Tadorna ferruginea
39. Marmaronetta angustirostris
40. Aythya nyroca
41. Oxyura leucocephala
42. Pernis apivorus
43. Elanus caeruleus
44. Milvus migrans
45. Milvus milvus
46. Haliaaetus albicilla
47. Gypaetus barbatus
48. Neophron percnopterus
49. Gyps fulvus
50. Aegypius monachus
51. Circaetus gallicus
52. Circus aeroginosus
53. Circus cyaneus
54. Circus macrourus
55. Circus pygargus
56. Accipiter gentilis arrigonii
57. Accipiter nisus granti
58. Accipiter brevipes
59. Buteo rufinus
60. Aquila pomarina
61. Aquila clanga
62. Aquila heliaca
63. Aquila adalberti
64. Aquila chrysaetus
65. Hieraaetus pennatus
66. Hieraaetus fasciatus
67. Pandion haliaetus
68. Falco naumanni
69. Falco columbarius
70. Falco eleonorae
71. Falco biarmicus
72. Falco peregrinus
73. Bonasa bonasia
74. Lagopus mutus
75. Lagopus mutus helveticus
76. Tetrao tetrix tetrix
77. Tetrao urogallus
78. Alectoris graeca saxatilis
79. Alectoris graeca whitaken
80. Alectoris barbara
81. Perdix perdix italica
82. Perdix perdix hispaniensis
83. Porzana porzana
84. Porzana parva
85. Porzana pusilla
86. Crex crex
87. Porphyrio porphyrio 
88. Fulica cristata
89. Turnix sylvatica
90. Grus grus
91. Tetrax tetrax
92. Chlamydotis undulata
93. Otis tarda
94. Himantopus himantopus
95. Recurvirostra avosetta
96. Burhinus oedicnemus
97. Cursorius cursor
98. Glareola pratincola
99. Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
100.  Pluvialis apricaria
101. Hoplopterus spinosus
102 Philomachus pugnax
103. Gallinago media
104. Numenius tenuirostris
105. Tringa glareola
106. Phalaropus lobatus
107. Larus melanocephalus
108. Larus genei
109. Larus audouinii
110. Gelochelidon nilotica
111. Sterna caspia
112. Sterna sandvicensis
113. Sterna dougallii
114. Sterna hirundo
115. Sterna paradisaea
116. Sterna albifrons
117. Chlidonias hybridus
118. Chlidonias niger
119. Uria aalge
120. Pterocles orientalis
121. Pterocles alchata
122. Columba palumbus azorica
123. Columba trocaz
124. Columba bollii
125. Columba junoniae
126. Bubo bubo
127. Nyctea scandiaca
128. Glaucidium passerinum
129. Asio flammeus
130. Aegolius funereus
131. Caprimulgus europaeus
132. Apus caffer
133. Alcedo atthis
134. Coracias garrulus
135. Picus canus
136. Dryocopus martius
137. Dendrocopus major canariensis
138. Dendrocopus major thanneri
139. Dendrocopus syriacus
140. Dendrocopus medius
141. Dendrocopus leucotus
142. Picoides tridactylus
143. Cherosophilus duponti
144. Melanocorypha calandra
145. Calandrella brachydactyla
146. Galerida theklae
147. Lullula arborea
148. Anthus campestris
149. Troglodytes troglodytes fridanensis
150. Luscinia svecica
151. Saxicola dacotiae
152. Oenanthe leucura
153. Acrocephalus melanopogon
154. Acrocephalus paludicola
155. Hippolais olivetorum
156. Sylvia sarda
157. Sylvia undata
158. Sylvia ruepelli
159. Sylvia nisoria
160. Ficedula parva
161. Ficedula semitorquata
162. Ficedula albicollis
163. Sitta krueperi
164. Sitta whiteheadi
165. Lanius collurio
166. Lanius minor
167. Pyrrhocorax pyrrhocorax
168. Fringilla coelebs ombriosa
169. Fringilla teydea
170. Loxia scotica
171. Bucanetes githagineus
172. Pyrrhula murina
173. Emberiza cineracea
174. Emberiza hortulana
175. Emberiza caesia
Annex II/2
25. Cygnus olor
26. Anser brachyrhynchus
27. Anser albifrons
28. Branta bernicla
29. Netta rufina
30. Aythya marila
31. Somateria mollissima
32. Clangula hyemalis
33. Melanitta nigra
34. Melanitta fusca
35. Bucephala clangula
36. Mergus serrator
37. Mergus merganser
38. Bonasia bonasia (Tetrastes bonasia )
39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix )
40. Tetrao urogallus
41. Alectoris barbara
42. Coturnix coturnix
43. Meleagris gallopavo
44. Rallus aquaticus
45. Gallinula chloropus
46. Haematopus ostralegus
47. Pluvialis apricaria
48. Pluvialis squatarola
49. Vanellus vanellus
50. Calidris canutus
51. Philomachus pugnax
52. Limosa limosa 
53. Limosa lapponica
54. Numenius phaeopus
55. Numenius arquata
56. Tringa erythropus
57. Tringa totanus
58. Tringa nebularia
59. Larus ridibundus
59a.  Larus cachinnans
60. Larus canus
61. Larus fuscus
62. Larus argentatus
63. Larus marinus
64. Columba oenas
65. Streptopelia decaoctoa
66. Streptopelia turtur
67. Alauda arvensis
68. Turdus merula
69. Turdus pilaris
70. Turdus philomelos
71. Turdus iliacus
72. Turdus viscivorus
72b.  Sturnus vulgaris
73. Garrulus glandarius
74. Pica pica
75. Corvus monedula
76. Corvus frugilegus
77. Corvus corone

Annex III/1
53. Anas platyrhynchos
54. Lagopus lagopus scoticus et hibernicus
55. Alectoris rufa
56. Alectoris barbara
57. Perdix perdix
58. Phasianus colchicus
59. Columba palumbus
Annex III/2
8. Anser albifrons albifrons
9. Anser anser
10. Anas penelope
11. Anas crecca
12. Anas acuta
13. Anas clypeata
14. Aythya ferina
15. Aythya fuligula
16. Aythya marila
17. Somateria mollissima
18. Melanitta nigra
19. Lagopus mutus
20. Tetrao tetrix brittanicus
21. Tetrao urogallus
22. Fulica atra
23. Pluvialis apricaria
24. Lymnocryptes minimus
25. Gallinago gallinago
26. Scolopax rusticola

Annex IV
• snares , limes , hooks , live birds which are blind or mutilated used as decoys , tape recorders , electrocuting devices.
• artificial light sources , mirrors , devices for illuminating targets , sighting devices for night shooting comprising an electronic image magnifier or image converter.
• explosives.
• nets , traps , poisoned or anaesthetic bait.
• semi-automatic or automatic weapons with a magazine capable of holding more than two rounds of ammunition.
• aircraft , motor vehicles.
• boats driven at a speed exceeding five kilometres per hour . On the open sea , member states may , for safety reasons , authorize the use of motor-boats with a maximum speed of 18 kilometres per hour . member states shall inform the commission of any authorizations granted.
 
Annex V
a. national lists of species in danger of extinction or particularly endangered species , taking into account their geographical distribution.
b. listing and ecological description of areas particularly important to migratory species on their migratory routes and as wintering and nesting grounds.
c. listing of data on the population levels of migratory species on their migratory routes and as wintering and nesting grounds.
d. listing of data on the population levels of migratory species as shown by ringing.
e. assessing the influence of methods of taking wild birds on population levels.
f. developing or refining ecological methods for preventing the type of damage caused by birds.
g. determining the role of certain species as indicators of pollution.
h. studying the adverse effect of chemical pollution on population levels of bird species .

 

 

Harta de acces

Advertisement
Advertisement
Advertisement