Skip to content

Dumbravita - Brasov Site  Natura 2000

Home arrow Ce este Natura 2000? arrow Despre NATURA 2000
Despre NATURA 2000
Ce este Natura 2000?

Este un program care are scopul sa protejeze si sa gestioneze specii si habitate vulnerabile pe teritoriul lor natural, în întreaga Europa, fara sa tina cont de granitele politice.
Este o retea ecologica realizata prin implementarea Directivelor  HABITATE si PASARI (Directiva privind Conservarea habitatelor naturale si speciile de plante si animale salbatice CE 92/43 si Directiva privind conservarea pasarilor salbatice CE 79/409).
Natura 2000 este o retea ecologica europeana compusa din situri desemnate pe criterii pur stiintifice.
Natura 2000 este un program care nu are doar scopul de a  proteja biodiversitatea europeana, ci tine seama si de activitatile socio-economice care sunt benefice pentru protectia naturii.

Care sunt obiectivele Natura 2000?

Mentinerea speciilor si habitatelor din directivele UE, si daca este cazul refacerea statutului favorabil de conservare (Favourable Conservation Statute  –  FCS).
Multe din siturile Natura 2000 exista tocmai datorita felului cum au fost gospodarite pâna în prezent si este important ca majoritatea acestor activitati sa continue si în viitor pentru mentinerea speciei/habitatului.
Important! Declararea siturilor Natura 2000 nu înseamna protectie stricta, se accepta promovarea activitatilor de dezvoltare durabila care sa permita conservarea speciilor si habitatelor.

Cum sunt selectate siturile Natura 2000?

Sunt selectate dupa o evaluare stiintifica la nivel national, iar decizia finala apartine CE, dar numai în baza propunerilor facute pe criterii stiintifice de catre statele membre.

Ce este adevarat si ce este fals despre Natura 2000?

Este FALS ca:
-    includerea terenurilor în siturile Natura 2000 afecteaza dreptul asupra proprietatii si asupra administrarii lor;
-    toate activitatile economice vor fi stopate;
-    realizarea de infrastructura noua este interzisa;
-    activitatile zilnice vor necesita evaluari de impact asupra mediului.
Este ADEVARAT ca:
-    multe dintre practicile actuale de exploatare a terenurilor vor continua si dupa desemnare, deoarece sunt compatibile cu masurile de conservare a speciilor si habitatelor;
-    reteaua Natura 2000 asigura o baza excelenta pentru obtinerea de fonduri europene;
-    permite etichetarea unor produse naturale dintr-o zona si probabil va contribui la cresterea vânzarilor la aceste produse;
-    declararea unui zone ca sit Natura 2000 va reprezenta dovada ca zona respectiva are o valoare naturala deosebita, putând genera venituri din ecoturism si alte activitati asociate;
-    pescuitul, turismul si alte activitati recreationale pot continua daca acestea sunt realizate într-un mod durabil si nu afecteaza speciile rare si habitatele prezente, pentru care a fost desemnat situl.

Managementul siturilor Natura 2000 si implicarea locala

Un management eficient al zonelor Natura 2000 mentine echilibrul între activitatile economice si conservarea naturii.
Se recomanda folosirea planurilor de management pentru stabilirea unui dialog între toti factorii interesati.
Planurile de management prevad, pentru activitatile economice noi, obligativitatea de a realiza studiul de evaluare a impactului de mediu care sa ateste compatibilitatea cu obiectivele de conservare a naturii.

Care sunt obligatiile într-un sit Natura 2000?

Obligatii:
• evitarea activitatilor care ar putea afecta în mod semnificativ speciile sau habitatele pentru care a fost desemnata zona ca sit Natura 2000;
• adoptarea unor masuri pentru conservarea speciilor si habitatelor;
• utilizatorii de terenuri trebuie sa asigure mentinerea habitatelor si a speciilor prin masuri de management adecvate, de lunga durata.


Natura 2000 recunoaste faptul ca interesele localnicilor trebuie protejate!
Natura 2000 este un echilibru între obligatii si oportunitati, un program care respecta principiile dezvoltarii durabile!
Un sit Natura 2000 este mai mult decât o arie de protectie pentru specii si habitate, pentru ca el poate juca un rol foarte important în dezvoltarea  socio-economica a comunitatii locale sau regionale