Skip to content

Dumbravita - Brasov Site  Natura 2000

Home arrow Despre aria protejata arrow Proiecte arrow Proiectul Twinning
Proiectul Twinning

Proiectul Twinning - Atelier de lucru „Natura 2000 şi Zonele Umede

Proiectul PHARE Twinning din Sibiu a demarat în noiembrie 2005 cu scopul de a sprijini Agenţia Regională de Protecţia Mediului Sibiu (ARPM), agenţiile locale de protecţia mediului (APM) şi comisariatele Gărzii Naţionale de Mediu din regiunea Centru în îndeplinirea responsabilităţilor şi funcţiilor lor zilnice legate de implementarea şi monitorizarea legislaţiei europene de mediu transpuse. Pentru proiectul de la ARPM Sibiu a fost stabilit un accent pe protecţia naturii si sarcina de a funcţiona drept Punct Focal pentru activităţile legate de sectorul de protecţia naturii. Proiectul se află deja în Faza a 2-a şi va continua până în septembrie 2009. În cadrul programelor de training pe care le oferă în cadrul Fazei a 2-a se regăseşte şi un grup de 3 ateliere de lucru care abordează tema Natura 2000 în corelaţie cu nevoile zonelor umede, pădurilor şi respectiv agricultura. Atelierul de lucru „Natura 2000 şi Zonele Umede” a avut loc în Situl Natura 2000 „Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei” din judeţul Braşov, în perioada 10 - 11 septembrie 2008. Atelierul a urmărit să lucreze pe un caz concret pentru a identifica probleme, nevoi şi soluţii ce pot fi aplicabile şi în alte zone umede. Experţii din partea proiectului de Twinning au fost Jan Meijer si Robbert de Ridder din Olanda, iar din partea SOR, Dan Traian Ionescu. Au participat reprezentanţii societăţii comerciale Doripesco, ARPM Sibiu, agenţiilor de protecţia mediului din Regiunea Centru, câte un reprezentant al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD) şi al Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului (ANPM).

Unul dintre obiectivele principale ale atelierului a fost armonizarea dintre interesele de conservarea naturii şi cele economice, care adesea coexistă în zone umede create de om (amenajări piscicole), unde se desfăşoară activităţi piscicole şi turistice. Aceste obiective se află în interdependenţă: zonele umede nu pot fi conservate eficient în absenţa managementului piscicol al fermelor care le susţin, iar pe de altă parte o bună stare de conservare a speciilor şi habitatelor lor serveşte în atragerea de turişti şi fonduri din surse alternative. În plus, menţinerea stării de conservare în zonele care au fost desemnate ca situri Natura 2000 este o obligaţie asumată de statul român o dată cu aderarea la Uniunea Europeană. Nevoia stringentă identificată în teren este aceea de susţinere a măsurilor de conservarea naturii prin eforturi financiare, iar acest efort trebuie să fie în primul rând asumat de guvern şi trebuie să includă compensaţii pentru pierderile suferite de fermele piscicole din situri Natura 2000 pentru păsări. Nu în ultimul rând fondurile europene sunt o oportunitate pe care România ar trebui să o folosească cât mai inteligent pentru a-şi acoperi nevoile în domeniul protecţiei naturii. Finalizarea acestei întâlniri cu participare internaţională se va concretiza prin realizarea unui pliant despre zonele umede şi conservarea lor.
 

Harta de acces

Advertisement
Advertisement
Advertisement