Skip to content

Dumbravita - Brasov Site  Natura 2000

Proiecte
Proiectul "Delta Carpatilor" al Bibliotecii comunale Dumbravita

    Proiectul in valoare totala de 6202 lei isi propune sa contribuie la dezvoltarea locala a comunei Dumbravita, prin promovarea ariei naturale protejate, in cadrul si cu sprijinul bibliotecii, utilizand noile tehnologii.
Dintre obiectivele generale, amintim: constientizarea importantei ariei protejate, promovarea stabilirii de parteneriate cu regiuni similare din Europa, realizarea de programe educationale de protectie a mediului si ecoturism destinate membrilor comunitatii, incurajarea de afaceri mici si mijlocii, folosind ca brand patrimoniul natural local.
SOR - Sucursala Brasov este implicata in acest proiect in cadrul activitatilor educationale destinate comunitatii, prin doua prezentari despre existenta, importanta si necesitatea conservarii ariei protejate, precum si despre posibilitatile de implicare ale localnicilor in managementul si valorificarea durabila a sa. Prima prezentare a avut loc in 30 ianuarie 2009, la Biblioteca Dumbravita, unde au participat reprezentanti ai autoritatilor, comunitatii si institutilor locale si ai Bibliotecii Judetene Brasov.
Intalnirea a avut un real succes si se incadreaza in activitatile de informare si constientizare a SOR, ca si custode al ariei.
Vom reveni cu noi informatii pe parcursul desfasurarii proiectului.
    Cea de-a doua intalnire din cadrul proiectului Bibliotecii Dumbravita a avut loc in 18 februarie 2009. Au participat proprietari de teren din aria protejata, reprezentanti ai Primariei.
Subiectele atinse au vizat: existenta si implicatiile ariei protejate si a Sitului Natura 2000, avantajele ariei protejate pentru comunitatea locala si proprietari, posibilitatea implicarii comunitatii locale si agentilor economici in conservarea si utilizarea durabila a ariei.
Astfel, au fost discutate aspecte, precum: scutirea platii impozitului pe teren in ariile protejate daca se respecta anumite reguli si masuri de management, posibilitatea obtinerii platilor compensatorii pentru proprietarii care au anumite pierderi de productie datorate masurilor de management conservativ, etichetele „Natura 2000” pe diverse produse obtinute in cadrul sitului. De asemenea, s-au prezentat cateva posibilitati de activitati si investitii care au efecte pozitive pentru sit si biodiversitate si care pot genera locuri de munca in comunitate. Dintre acestea, amintim: constituirea unor ferme de bovine / bivoli in zona, care ar putea rezolva unele probleme de mentinere a habitatelor caracteristice speciilor de pasari „tinta”; realizarea unui centru de preluare sau prelucrare a laptelui, prin care proprietarii de terenuri ar fi stimulati sa creasca animale si astfel s-ar mentine habitatele de pajisti; realizarea unei microferme ecologice si turistice, cu multiplu rol educativ, de recreare, de producere si comercializare a produselor traditionale ce pot fi etichetate ca produse ECO sau „Natura 2000”; posibilitati de implementare a ecoturismului sau turismului rural in zona, cu oferte de activitati si produse traditionale etc.
Discutiile au fost interactive, proprietarii ridicand numerose probleme si greutati privind activitatile agricole si de crestere a animalelor, precum si legate de actualele subventii agricole.
Tuturor participantilor li s-au oferit materiale privind aria protejata.

 
Proiectul Twinning

Proiectul Twinning - Atelier de lucru „Natura 2000 şi Zonele Umede

Proiectul PHARE Twinning din Sibiu a demarat în noiembrie 2005 cu scopul de a sprijini Agenţia Regională de Protecţia Mediului Sibiu (ARPM), agenţiile locale de protecţia mediului (APM) şi comisariatele Gărzii Naţionale de Mediu din regiunea Centru în îndeplinirea responsabilităţilor şi funcţiilor lor zilnice legate de implementarea şi monitorizarea legislaţiei europene de mediu transpuse. Pentru proiectul de la ARPM Sibiu a fost stabilit un accent pe protecţia naturii si sarcina de a funcţiona drept Punct Focal pentru activităţile legate de sectorul de protecţia naturii. Proiectul se află deja în Faza a 2-a şi va continua până în septembrie 2009. În cadrul programelor de training pe care le oferă în cadrul Fazei a 2-a se regăseşte şi un grup de 3 ateliere de lucru care abordează tema Natura 2000 în corelaţie cu nevoile zonelor umede, pădurilor şi respectiv agricultura. Atelierul de lucru „Natura 2000 şi Zonele Umede” a avut loc în Situl Natura 2000 „Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei” din judeţul Braşov, în perioada 10 - 11 septembrie 2008. Atelierul a urmărit să lucreze pe un caz concret pentru a identifica probleme, nevoi şi soluţii ce pot fi aplicabile şi în alte zone umede. Experţii din partea proiectului de Twinning au fost Jan Meijer si Robbert de Ridder din Olanda, iar din partea SOR, Dan Traian Ionescu. Au participat reprezentanţii societăţii comerciale Doripesco, ARPM Sibiu, agenţiilor de protecţia mediului din Regiunea Centru, câte un reprezentant al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD) şi al Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului (ANPM).

 
Proiect Matra Knip 2007

Proiect cu finantare internationala in Aria de Protectie Speciala Avifaunistica „Complexul Piscicol Dumbravita”


 Societatea Ornitologica Romana a castigat in aceasta vara un microproiect Matra Knip, intitulat: „ Complexul Piscicol Dumbravita – un viitor Sit Natura 2000”, finantat de Ambasada Olandei la Bucuresti. Valoarea acestuia este de cca. 7000 euro.
 Proiectul are doua componente de baza. Prima este componenta de cercetare care  consta in realizarea documentatiei stiintifice standard pentru declararea zonei ca Sit Natura 2000 – adica arie naturala protejata de importanta europeana, conform cerintelor Uniunii Europene. Cercetarea cuprinde colectarea datelor din teren (date privind flora, fauna şi habitatele), analizarea datelor si intocmirea documentatiei standard Natura 2000, precum si realizarea hartilor in sistem GIS. La aceste actiuni participa si cadre didactice ale Facultatii de Silvicultura si Exploatari Forestiere Brasov. O alta latura importanta este constientizarea populatiei locale si a cetatenilor care au tangenta cu aria protejata (pescari, turisti, agenti economici etc.) asupra existentei acesteia şi necesitatii de protectie a zonei si de asemenea educatia ecologica a copiiilor din Dumbravita.
 In cadrul proiectului s-au realizat mai multe panouri informative şi de avertizare, pliante bilingve, un ghid brosură care descrie aria protejata (acesta cuprinde date despre atractiile naturale, turistice, comunitatea locala si activitalile sale durabile, activitate de baza practicata aici – piscicultura etc.), un film documentar de scurt metraj etc.                                                                      

 

Harta de acces

Advertisement
Advertisement
Advertisement